قهوه چیز خیلی خاص است .کپسول های آن جهانی کوچک از طعم و رایحه تاریخ و مکان هنر و دانش و فرهنگ است . به اشتراک گذاری این لحظات با کسانی که دوستشان داریم میتواند کوله بار تجربیات ما را غنی تر و مارا شادتر کند .

ما لاواتزا هستیم یک خانواده واقعی ایتالیایی .ما باور داریمکه بهترین قهوه سزاوار به اشتراک گذاشته شدن است .نمادی از کیفیت و شیوه زندگی ایتالیایی برای 4 نسل .

به لطف تجربه ما lavazza A Modo Mio را خلق کردیم یک سیستم طراحی شده برای افزایش بهترین کیفیت از ترکیب .

آوردن طعم و عطر واقعی یک قهوه مانند اسپرسو به خانه شما به سبک ایتالیایی و به سبک طبیعی


خانواده لاواتزا


دستگاه تولید قهوه

لواتزا بیش از صد سال قهوه مورد علاقه ایتالیایی ها شناخته شده است
دستگاه تولید قهوه

قهوه اسپرسو اصل ایتالیا

لواتزا بیش از صد سال قهوه مورد علاقه ایتالیایی ها شناخته شده است
دستگاه تولید قهوه

کپسول های اسپرسو

لواتزا بیش از صد سال قهوه مورد علاقه ایتالیایی ها شناخته شده است
کپسول های اسپرسو